+48 570 222 570

info@csveterans.com

EN

Zamówienia w ramach przedsięwzięcia pn.

„Opracowanie technologii produkcji folii wodorozpuszczalnej do hydrografiki i innych aplikacji metodą ekstruzji z rozdmuchem.”

Zamówienia w ramach przedsięwzięcia pn.

„Objęcie ochroną prawną nowej technologii produkcji folii wodorozpuszczalnej do hydrografiki i innych aplikacji metodą ekstruzji z rozdmuchem.”

Zamówienia w ramach przedsięwzięcia pn.

„Objęcie ochroną prawną nowej technologii kamuflażu i aktywnej zmiany grafiki.”

Zamówienia w ramach przedsięwzięcia pn.

„Objęcie ochroną prawną innowacyjnego urządzenia do czyszczenia siatki.”